معرفی خلیل شهر
شهرداری خلیل شهر
کد خبر : 205
تاریخ و زمان ارسال : 1392/10/09 - 09:56:59
تعداد بازدید : 9423
درباره قوم خليل كه اكثريت جمعيت خليل شهر را تشكيل مي دهند مطالبي به صورت شفاهي و سينه به سينه نقل شده است. اين قوم شامل سه طايفه عموزادي ، خليلي و باقري مي باشد كه پسوند خليلي در آخر فاميليهايشان آمده است. قوم خليل از نژاد آريايي مي باشند.

تاريخچه قوم خليل :

درباره قوم خليل كه اكثريت جمعيت خليل شهر را تشكيل مي دهند مطالبي به صورت شفاهي و سينه به سينه نقل شده است. اين قوم شامل سه طايفه عموزادي ، خليلي و باقري مي باشد كه پسوند خليلي در آخر فاميليهايشان آمده است. قوم خليل از نژاد آريايي مي باشند.

اين قوم در حدود 185 سال قبل از منطقه "استان جنان" – منطقه اول سكونت - خود كه در منطقه هزارجريب بهشهر واقع شده است به محل كنوني مهاجرت كردند. آنها دامدار بودند و در ابتدا جهت تهيه غذا براي دامهاي خود به مناطق پايين تر كوچ كردند كه اكنون يك قبرستان مربوط به قوم خليل در آن منطقه موجود مي باشد.

اگر چه براي تهيه علوفه دام ها در مناطق ديگري نيز مستقر شدند (مانند منطقه كنت) اما پس از آشنايي با منطقه جديد كه در آن تهيه غذا براي خانواده و تهيه علوفه راحت تر بود و همچنين دسترسي به امكانات بهتر زندگي يكي از دلايل ديگر بود كه در اين منطقه ماندند و به آبادي آن پرداختند.

اما عامل اساسي جهت كوچ قوم خليل از منطقه استان جنان ، آمدن برف سنگين و مردن بعضي از مردم و تلف شدن دامها و شرايط دشوار زندگي در آن ناحيه و آشنايي با محيط جديد كه البته در مدت 50 سال به طور ييلاق – قشلاق (6 ماهه) با ساختن چـق (خانه هايي كه از چوب به طور موقت درست مي كردند ) در آن رفت و آمد داشتند ولي پس از آن تصميم به سكونت دائم در آن گرفتند و نامش را "خليـل محلـه" نهادند

از تاريخ دقيق استقرار اطلاعي در دست نيست ولي حدوداً 190 سال در اين منطقه سكونت دارند.

آنها پس از مستقر شدن به گروههاي مختلف تقسيم شدند كه هر كدام در محله ايي شروع به زندگي كردند. گروهي در گت زمين (كه به نسبت بزرگتر از بقيه مي باشد) ، گروهي در عموزاد محله و كرماني محله ، گروهي ماليكلا ( كه مالدار بودند ) ، گروهي ملامحله (محله ملا پرور) ، گروهي كشرخيل (كنار كشر يا رود ) ، گروهي علمدار محله و گروهي نيز با فاصله بيشتر در مهديرجه مستقر شدند.

قوم خليل غير از خليل محله در مناطق ديگري مثل لرستان ، مراغه ، قزن چاي (فيروزكوه) ، روستاي تلك چهاردانگه ساري و روستاي دنگ سرك نكاء نيز مستقر شدند.

عده اي معتقدند كه طايفه خليل در زمان احمدشاه پس از شكست دشمن توسط احمدشاه در راه برگشت به اين منطقه آمدند و در اين منطقه مستقر شدند. در كل علت استقرار در خليل محله دسترسي راحتتر به آب آشاميدني ، تهيه هيزم براي زمستان ، دسترسي به علوفه هاي فراوان و ايجاد ارتباط راحتتر با شهرستان بهشهر كه در 10 كيلومتري آن واقع شده بود، مي باشد.

قوم خليل مانند ساير اقوام داراي بزرگان و ريش سفيداني بودند كه مردم جهت حل مشكلات و رفع گرفتاريها به آنها مراجعه مي كردند. قوم خليل در زمان سردار جليل - استاندار وقت – كه در روستاي "يانه سر" هزارجريب مستقر بودند و به صورت طايفه اي سرباز مي دادند كه سه نفر از طايفه عموزاد و سه نفر از طايفه خليلي و باقري بودند. قوم خليل پس از كوچ از هزار جريب با اتحاد و همبستگي و تبعيت از بزرگان توانستند دوران پرحادثه حكومت خوانين و ياغي هاي تركمن را با سرافرازي سپري نمايند و اتحاد و يكپارچگي آنها تا مدت ها زبانزد همگان بوده است.

قوم خليل ابتدا همه وارد خليل محله نشدند بلكه ابتدا در هر محل 10 تا 12 نفر بيشتر نبودند ولي پس از آنكه همگي تصميم به كوچ گرفتند آنهايي كه زودتر آمده بودند و زمين بيشتري را در تصرف داشتند ، سعي كردند به اقوام خود زميني را جهت سكونت اهدا نمايند.

طايفه خليل پس از مهاجرت از "استان جنان" ، ملك "استان جنان" را به نام 9 نفر به ثبت رساندند ، 5 نفر عموزاد كه 2 مهديرجه اي به نامهاي قربانعلي عموزاد ي و ملك موسي عموزادي ، ملا حاج احمد احمدي ماليكلايي ، آقا حسين رحماني (ملامحله) و محمد قلي عموزادي (كشرخيل) كه اصل فاميلي شان عموزادي بود ، 2 نفر خليلي به نامهاي حاج ابوالحسن خليلي و اسحاق رحماني كه اصل فاميليش خليلي بود و 2 نفر باقري به نامهاي حاج علي باقري و آقاي شهرياري كه اصل فاميليش باقري بود و تا سالها ملك "استان جنان" به بزرگان اجاره داده مي شد و پس از آن بين اهالي خليل محله و مهديرجه توزيع مي گرديد.

نظرات بینندگان :
علی رضا    |    20:54:00 - 1394/10/29
1
0
  
علی رضا    |    20:54:00 - 1394/10/29
0
0
  
ابوالفضل قائمی    |    15:42:00 - 1394/11/06
5
0
   منم خلیلی هستم از افغانستان (البته پدرم بعد از مهاجرت به ایران فامیلمان را به قائمی تغییر داده )ولی هنوز هم همه اقواممان را خلیلی صدا می زنندهمه خلیلیها باید ارتباطاتشان را بیشتر کنند که سوء تفاهماتی که در اثر به وجود امدن واحدهای سیاسی امروزی (ایران افغانستان) به وجود امده است برطرف شود 
ابوالفضل قائمی    |    15:42:21 - 1394/11/06
0
0
   منم خلیلی هستم از افغانستان (البته پدرم بعد از مهاجرت به ایران فامیلمان را به قائمی تغییر داده )ولی هنوز هم همه اقواممان را خلیلی صدا می زنندهمه خلیلیها باید ارتباطاتشان را بیشتر کنند که سوء تفاهماتی که در اثر به وجود امدن واحدهای سیاسی امروزی (ایران افغانستان) به وجود امده است برطرف شود 
ابوالفضل قائمی    |    15:42:50 - 1394/11/06
2
0
   منم خلیلی هستم از افغانستان (البته پدرم بعد از مهاجرت به ایران فامیلمان را به قائمی تغییر داده )ولی هنوز هم همه اقواممان را خلیلی صدا می زنندهمه خلیلیها باید ارتباطاتشان را بیشتر کنند که سوء تفاهماتی که در اثر به وجود امدن واحدهای سیاسی امروزی (ایران افغانستان) به وجود امده است برطرف شود 
سامان خلیلی منجزی    |    13:27:07 - 1397/07/27
0
0
   طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل لر بختیاروند

علی صالح خان بختیاروند ایلخان پسر یوسف خان بختیاروند نواده ی خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان فاتح قندهار .تنگه خیبر.فتح هندوستان
در زمان نادرشاه افشار
تیره اردشیروند خلیلی*شیرعالی*
طایفه عمویی بختیاروند
طایفه مال احمدی منجزی
طایفه کران منجزی بهداروند (از نسل غریب خان پسر اردشیر خان )
طایفه علاءالدین وند بهداروند
طایفه کاله *کالی* بهداروند
طایفه ابوالحسنی منجزی
طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی
تیره توپایی خلیلی منجزی
تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تیره رستمی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ

طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
طایفه لوخرده منجزی
طایفه ریگی منجزی
طایفه شیاسی منجزی
طایفه میلاسی منجزی
طایفه روا جهانگیری منجزی
طایفه مازه پهن*سینه کوه*منجزی
طایفه نیم بنیچه منجزی *لیموچی.لیموچاه*

فیروشاه نواده خیرالدین خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان (فیروزجاه)
تیره مهدی وند خلیلی
منطقه هارون کلا و رینه کوه در بخش آبماهیک شهر لالی شهرستان مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی

بخش چلاو *چلو.چهل آب*شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی

حاتم خان مال احمدی منجزی حاکم کشمیر*کشیر* .حدود 2000 خانوار از ایل لر بختیاری
بعد از فتح هند در کشمیر.میان خیل.دربند.مرغا*مرو* ساکن شددند

***
تیره توپایی در چالوس
منطقه هارون کلا و رینه شهر در شهرستان آمل
طایفه خلیل.ابوالحسن.در بابل
کوچ طایفه خلیل از اصفهان به بابل
منطقه چلاو بابل
خلیلی مهدیرجه
محله رستمدار آمل
منطقه لیموچاه مازندران
/سلطانمراد کوثری فر    |    13:29:35 - 1399/01/29
4
0
    باسلام                                                                                                ضمن تشکر از جنابعالی ب خاطر زحمات بی شایبه شما سروران گرامی بنده  بختیاری و از تیره مازه پهن هستم اطلاعات دقیق تری از این تیره شجره نامه ان و اینکه در کجا زندگی میکنند                                                                                               با تشکر از جنابعالی        کوثری فر از شوشتر
ناشناس    |    12:43:20 - 1399/05/19
1
0
   طایفه خلیلی از مناطق ایلام می‌باشند.که به طرف شمال آمدن قبرستان این طایفه هنوز در کوهستان های ایلام میبشند که بخاط برف مردن.وسه فرزند از نوروزعلی.ونوروز.و باقری میباشند
علی خلیلی ابراهیم    |    19:47:52 - 1399/06/20
0
0
   طایفه خلیل بهشهر جزیی از طایفه خلیل ابراهیم شهر آبدانان می‌باشند
علی حیدری خلیلی    |    15:15:00 - 1399/08/16
0
1
   سلام
آقا ابوالفضل قائمی و آقا سامان خلیلی میشه یک راه ارتباطی از خودتون بفرستید؟ متشکرم
۰۹۲۲۴۲۶۳۴۴۹ حیدری خلیلی
محمدرضا عموزاد خلیلی    |    03:59:59 - 1400/01/29
0
0
  
بنده از خلیلی های خلیلشهر بهشهر هستم اصالت ما به هزارجریب می رسد و اجداد ما در گذشته در هزارگری سکونت داشتند خلیلی ها از قومیت طبری و از طوایف هزارگری بودند که در  غرب گلستان و شرق مازندران جمعیت بسیاری دارند و م شهرهای اشرف و نامیه و تمیشه و مهروان از مساکن طوایف هزارگری بوده
قوم طبری
ایل هزارگری
طایفه خلیلی
تیره عموزاد
ضمنا پروری ها نیز از ایل هزارگری هستند که شامل هفت طایفه میشود
محمدرضا عموزاد خلیلی    |    04:00:01 - 1400/01/29
0
1
  
بنده از خلیلی های خلیلشهر بهشهر هستم اصالت ما به هزارجریب می رسد و اجداد ما در گذشته در هزارگری سکونت داشتند خلیلی ها از قومیت طبری و از طوایف هزارگری بودند که در  غرب گلستان و شرق مازندران جمعیت بسیاری دارند و م شهرهای اشرف و نامیه و تمیشه و مهروان از مساکن طوایف هزارگری بوده
قوم طبری
ایل هزارگری
طایفه خلیلی
تیره عموزاد
ضمنا پروری ها نیز از ایل هزارگری هستند که شامل هفت طایفه میشود
محمدرضا عموزاد خلیلی    |    04:00:02 - 1400/01/29
0
0
  
بنده از خلیلی های خلیلشهر بهشهر هستم اصالت ما به هزارجریب می رسد و اجداد ما در گذشته در هزارگری سکونت داشتند خلیلی ها از قومیت طبری و از طوایف هزارگری بودند که در  غرب گلستان و شرق مازندران جمعیت بسیاری دارند و م شهرهای اشرف و نامیه و تمیشه و مهروان از مساکن طوایف هزارگری بوده
قوم طبری
ایل هزارگری
طایفه خلیلی
تیره عموزاد
ضمنا پروری ها نیز از ایل هزارگری هستند که شامل هفت طایفه میشود
محمدرضا عموزاد خلیلی    |    04:00:18 - 1400/01/29
0
0
  
بنده از خلیلی های خلیلشهر بهشهر هستم اصالت ما به هزارجریب می رسد و اجداد ما در گذشته در هزارگری سکونت داشتند خلیلی ها از قومیت طبری و از طوایف هزارگری بودند که در  غرب گلستان و شرق مازندران جمعیت بسیاری دارند و م شهرهای اشرف و نامیه و تمیشه و مهروان از مساکن طوایف هزارگری بوده
قوم طبری
ایل هزارگری
طایفه خلیلی
تیره عموزاد
ضمنا پروری ها نیز از ایل هزارگری هستند که شامل هفت طایفه میشود
محمدرضا عموزاد خلیلی    |    04:00:19 - 1400/01/29
0
0
  
بنده از خلیلی های خلیلشهر بهشهر هستم اصالت ما به هزارجریب می رسد و اجداد ما در گذشته در هزارگری سکونت داشتند خلیلی ها از قومیت طبری و از طوایف هزارگری بودند که در  غرب گلستان و شرق مازندران جمعیت بسیاری دارند و م شهرهای اشرف و نامیه و تمیشه و مهروان از مساکن طوایف هزارگری بوده
قوم طبری
ایل هزارگری
طایفه خلیلی
تیره عموزاد
ضمنا پروری ها نیز از ایل هزارگری هستند که شامل هفت طایفه میشود
ali,pip    |    12:18:11 - 1400/02/22
0
0
   طایفه خلیل...یکی از یسه تیره بزرگ طایفه خلیل ابراهیم می‌باشد..که اجداد این طایفه در شهر آبدانان استان ایلام می‌باشد واز اصیل ترین قوم های کرد معروف..به ساتیار می‌باشد.. طایفه خلیل ابراهیم در حدود 250سال پیش در منطقه کوهستانی دینارکوه چاه دچار گرفتار برف سختی شدن که بیشتر. این طایفه در اون موردن..وحدود چند خانوار از این طایفه جان بدرد بردن وبه همراه خانواده‌اش آن راهی شمال کشور شدند..چون نزدیک پلدختر می‌باشد بزرگان اونها را از پلدختر میدانند که اشتباه است...هنوز قبرستان این طایفه در همان کوه می‌باشند
ناشناس    |    20:28:47 - 1400/06/22
1
0
   طایفه خلیل خلیل‌شهر ریشه از طایفه خلیل آبدانان ایلام دارند..آنها کرد بوده مد..پدر حدود دویست سال پیش بخاطر درگیری با خانمها و والیان پشتکوه در کوهستانها گیر افتادند ودر برف جان عدهای از افراد خود را ازدست دادند و بعد از واقعه چندین خانوار از خانواده‌ای نوروز و نوروزعلی خلیلی و باقری و عموزادگان به طرف شمال راهی شدند
ناشناس    |    06:33:06 - 1400/06/23
1
0
   پرچم خلیل شهر بالاست
رضاخلیلی    |    15:49:17 - 1400/09/20
0
0
   سلام ودرود برقوم خلیلی در سراسر دنیا
من رضا خلیلی هستم از سیستان وبلوپستان
مدیر پیج قوم خلیلی در اینستاگرام به آدرس
@khalili_family
در خدمت همه فامیل
رضاخلیلی    |    20:04:11 - 1400/12/02
0
0
   درودبرهمه خلیلی های دنیا،،پیج اتحادطوایف خلیلی دراینستاگرام به آدرس@khalili_family
لطفاعضو وبه اشتراک بگذارید...تشکر
نظر شما :
 
فیلدهای ستاره دار را پر کنید .
نام
ایمیل
نظر *
 
گزارش تصويری
عباس آباد - حسین ابراهیمی
علی نوری
طبیعت بهشهر
محمد آباد
پيام روز
تابلو اعلانات
نظرسنجی
آمار سايت
افراد آنلاین :
39
بازدید امروز :
1271
بازدید دیروز :
1536
بازدید کل :
4563924